JOKE ANDRINGA

Integratieve Kindertherapeut en Ouderbegeleider
Joke Andringa werkt als integratieve kindertherapeut spelenderwijs met kinderen aan hun probleem. Daarnaast begeleidt en coacht Joke ouders bij de opvoeding, ook binnen het therapietraject.

ONDERSTEUNT BIJ

◌ Psychische, emotionele en gedragsproblematiek bij kinderen
◌ Conflicten/verwijdering tussen ouder en kind
◌ Ingrijpende gebeurtenissen rond je kind
◌ Uitdagingen rond hoogbegaafdheid of hoog sensitiviteit
◌ Opvoeding en begeleiding van je kind

Bij integratieve kindertherapie staat het kind te allen tijde centraal, ook wanneer ouders sec kiezen voor ouderbegeleiding. Deze begeleidingsgesprekken duren 1,5 tot 2 uur. Desgewenst zet ik een tafelopstelling of individuele opvoedopstelling in voor extra helderheid/bewustzijn op een situatie. Kiezen ouders voor een traject met kindertherapie, dan houden we eerst een intake van 1,5 uur. Ter voorbereiding gebruik ik hiertoe een vragenlijst die ouders vooraf invullen.

Dan volgen er vijf kindsessies van één uur zonder de ouders, tenzij op uitnodiging van de therapeut en/of het kind zelf. In deze sessies speel en praat ik met het kind over wat hem/haar bezighoudt en hoe dat wordt ervaren waarbij ik afstem op zijn/haar mogelijkheden, interesses, kwaliteiten en talenten. Na deze vijf sessies vindt een tussenevaluatie met beide ouders plaats. Maar ook tussentijds stemmen we globaal af waar nodig, waarbij ik ouders soms vraag iets te veranderen in de omgang met hun kind. Waar nodig verwijs is door naar aanvullende hulp.

Wil je meer informatie, kennismaken of contact?
Bel me gerust via 06 - 1129 2069 of stuur een mail.

Voor jonge gezinnen met kinderen. Bij vraagstukken in de opvoeding en tijdens de schooltijd.

Na een kleurrijk arbeidsverleden behaalde ik in 2002 mijn diploma SPH aan Hogeschool De Horst te Driebergen. Ik werkte indertijd al bij Zonnehuis Veldheim (Zeist) op de groep met uit huis geplaatste kinderen.

Daarna werkte ik tot 2003 als groepsbegeleider in een instelling voor kinderen en jongeren met een meervoudige en visuele beperking (Visio te Huizen). In beide situaties zag ik hoe ouders en kinderen lijden onder de situatie waarbij een kind niet thuis kan wonen en de ouderlijke zorg noodgedwongen uit handen is gegeven of genomen. Dit motiveerde mij tot de vierjarige opleiding tot Integratieve Kindertherapeut aan de academie te Amsterdam waar ik in 2010 afstudeerde. Met Praktijk Fitis had ik vanaf 2008 als doel; meer bewustwording creëren bij ouders in optimaal contact met hun kinderen. Om problemen voor te zijn is preventie een must en samenwerking binnen een brede (holistische) visie mijns inziens een pré. Daarom heb ik Praktijk Fitis onder een dak in Centrum MENSENKIND.

Oplossingsgericht en kortdurend
Integratieve Kindertherapie is oplossingsgericht en kortdurend; gemiddeld acht kindsessies plus een intake, een tussentijds en een afsluitend oudergesprek. let op: de duur van de behandeling is mede afhankelijk van de interpersoonlijke en externe omstandigheden. Mijn uurtarief is € 85,- (incl. BTW).

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel hiervan uit de aanvullende verzekering onder ‘alternatieve gezondheidszorg’.


CONTACT

Wil je meer informatie of vrijblijvend kennismaken?
Bel me gerust via 06 - 1129 2069 of stuur een mail.

Afspraak
Bel 06 - 1129 2069 of stuur een mail.

WEBSITE

GERELATEERDE BEHANDELAARS

RON WIEBOLT

Klassiek homeopaat en Kind-ouder therapeut.


MEER INFO